KAS TAI?
Tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijanti fizinius ir juridinius asmenis, susijusius su turizmo rinkodaros veikla vietinio, atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo sferose bei vykdantis asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius susijusius su turizmo plėtra ir atstovaujantis asociacijos narių interesams ir tenkinti šiuose įstatuose nurodytus viešuosius interesus.

KAS NARIAI?
Turizmo sektoriaus pirkėjai –kelionių organizatoriai ir kelionių pardavimo agentai, tiekėjai – apgyvendinimo, viešojo sektoriaus, aktyvių teminių veiklų: muziejų, galerijų, pramogų parkų, jaunimo centrų; technologijos paslaugų ir transporto atstovai.
Naujų ryšių užmezgimas ir esamų stiprinimas su šalies ir užsienio analogiškomis organizacijomis;

Visuomenės užimtumo programų, rinkodarinių renginių, kūrybinių konkursų organizavimas;
Su turizmo rinkodara susijusių projektų, finansuojamų iš ES fondų, valstybės biudžeto, privačios paramos rengimas ir vykdymas;

 

MARIJAMPOLĖ – 2018 metų Lietuvos kultūros sostinė

Info turas „Neatrasta Marijampolė“
2018.02.24 d.
Kokią vertę sukuria projektas „Marijampolė – 2018 metų Lietuvos kultūros sostinė“ vietovei.
Info turo metu bus aplankyta daugiau nei dešimt lankytinų objektų, kurie yra įtraukti į  projekto turinį.
Detalesni komentarai ir registracija: info@tura.lt arba Lietuvos gidų gildija.