KAS TAI?
Tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijanti fizinius ir juridinius asmenis, susijusius su turizmo rinkodaros veikla vietinio, atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo sferose bei vykdantis asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius susijusius su turizmo plėtra ir atstovaujantis asociacijos narių interesams ir tenkinti šiuose įstatuose nurodytus viešuosius interesus.

KAS NARIAI?
Turizmo sektoriaus pirkėjai –kelionių organizatoriai ir kelionių pardavimo agentai, tiekėjai – apgyvendinimo, viešojo sektoriaus, aktyvių teminių veiklų: muziejų, galerijų, pramogų parkų, jaunimo centrų; technologijos paslaugų ir transporto atstovai.
Naujų ryšių užmezgimas ir esamų stiprinimas su šalies ir užsienio analogiškomis organizacijomis;

Visuomenės užimtumo programų, rinkodarinių renginių, kūrybinių konkursų organizavimas;
Su turizmo rinkodara susijusių projektų, finansuojamų iš ES fondų, valstybės biudžeto, privačios paramos rengimas ir vykdymas;

 

GIDŲ KURSAI

Kursų pradžia: 2017 m. lapkričio 07 d., kursų pabaiga – 2018 m. balandžio 28 d.
Kursų programos trukmė: 250 val.  (140 val. – teorinės, 110 val. – praktinės).

Dėmesio: užsiregistravusiems iki spalio 22 d. kursų kaina – 230 Eur.

Dėstomi dalykai: 

Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos aspektai; Lietuvos kultūros pagrindai; Lietuvos istorijos pagrindai; Lietuvos ir Europos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga; Pasaulio ir Lietuvos architektūros bei dailės raidos pagrindai; Gido komunikacija ir retorika; Bendravimo psichologijos pagrindai; Pirmosios medicinos pagalbos pagrindai; Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika.

Informacija ir registracija:

Tel. (8 5) 270 59 57, el. p. romute.sainer@leu.lt  arba adresu Studentų g. 47, 18 kab., Vilnius
Tel. 8 698 57949, el.p.info@tura.lt