KAS TAI?
Tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijanti fizinius ir juridinius asmenis, susijusius su turizmo rinkodaros veikla vietinio, atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo sferose bei vykdantis asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius susijusius su turizmo plėtra ir atstovaujantis asociacijos narių interesams ir tenkinti šiuose įstatuose nurodytus viešuosius interesus.

KAS NARIAI?
Turizmo sektoriaus pirkėjai –kelionių organizatoriai ir kelionių pardavimo agentai, tiekėjai – apgyvendinimo, viešojo sektoriaus, aktyvių teminių veiklų: muziejų, galerijų, pramogų parkų, jaunimo centrų; technologijos paslaugų ir transporto atstovai.
Naujų ryšių užmezgimas ir esamų stiprinimas su šalies ir užsienio analogiškomis organizacijomis;

Visuomenės užimtumo programų, rinkodarinių renginių, kūrybinių konkursų organizavimas;
Su turizmo rinkodara susijusių projektų, finansuojamų iš ES fondų, valstybės biudžeto, privačios paramos rengimas ir vykdymas;

 

„2017 metų turizmo nominacija“

Turizmo rinkodaros asociacijos dėmesys skiriamas turizmo produktų ir paslaugų kūrimui ir jų gyvavimui rinkoje. Tikslas yra parodyti, kaip kelionės ir turizmas sukuria reikšmingą ekonominę, aplinkos, socialinę ir kultūrinę naudą vietos gyventojams ir vietovėms.
Konkursas atviras bet kuriai įmonei ar individualiai veikiantiems kelionių ir turizmo sektoriuje, nepriklausomai nuo veiklos apimties.
Mes sveikiname teikiančius paraiškas ir kuriančius tvaraus turizmo rytojų.

Konkurso nuostatai

Pateikdamas paraišką dalyvis sutinka laikytis šių taisyklių.

1. Dalyvis – dalyvauja turistinio produkto ir paslaugų kūrime.
2. Dalyvis gali teikti paraišką, jei rinkoje dalyvauja ne mažiau kaip 12 mėnesių iki paraiškos teikimo datos.
3. Ankstesnių metų nugalėtojai gali teikti tos pačios kategorijos ar kitos kategorijos nominacijai
4. Bet kuris internetinis produktas paraiškos teikimo metu turi veikti ne mažiau kaip 6 mėn.
5. Dalyviai privalo atsiųsti užpildytą registracijos anketą, pasirinkdami nominacijas į kurias jie nori pretenduoti.
6. Po anketos pateikimo dalyviui išsiunčiama registracijos mokėjimo sąskaita.
7. Pasirenkant daugiau nei vieną kategoriją, privaloma pildyti kiekvienai kategorijai atskirą registracijos anketą.
8. Teisėjų sprendimas yra galutinis.
9. Konkurso organizatorių darbuotojai negali dalyvauti konkurse.
10. Teisėjai negali dalyvauti konkurse.
11. Finalininkai ir nugalėtojai sutinka su media viešinimu.
12. Visa pateikta dalyvių informacija yra konfidenciali. Ji nėra platinama ar pateikta tretiems asmenims (išskyrus teisėjų kolegiją).
13. Dalyvių kontaktai gali būti pateikiami konkurso rėmėjams ir strateginiams partneriams.
14. Konkurso organizatorius turi teisę nutraukti konkurso programą ar atskirą programos kategoriją.
15. Dalyvis (individualus ar organizacija) patvirtina, kad jo adresu nėra pradėtas tyrimas. Jei konkurso metu paaiškėja šis faktas, dalyvis šalinamas iš konkurso.
16. Registracijos mokestis 20.00 EUR  kiekvienai nominacijos kategorijai, kurias pasirenka dalyvis.
17. Šis mokestis dengia konkurso dalyvių anketų surinkimo administravimą, teisėjų kolegijos darbo administravimą, baigiamojo renginio organizavimą.
18. Registracijos mokestis negrąžinamas ir turi būti sumokėtas per 2 dienas po registracijos anketos pateikimo. Nesumokėjus visos sumos per nustatytą laikotarpį paraiška pašalinama.

 • NOMINACIJOS

  1. 2017 metų naujiena – Turistinė atrakcija
  2. 2017 metų naujiena – Turistinė atrakcija gamtoje
  3. 2017 metų kultūrinio turizmo vieta
  4. 2017 metų turistinės informacijos geriausias specialistas
  5. 2017 metų turistų (turistinis) žurnalas
  6. 2017 metų atvykimo vartai: oro uostas, autobusų stotis, jūrų uostas
  7. 2017 metų turistų vežėjas
  8. 2017 metų verslo renginių organizatorius
  9. 2017 metų turistų bendruomenė
  11. 2017 metų kelionių organizatorius
  12. 2017 metų turistų maitinimo įmonė: restoranas, kavinė, smuklė
  13. 2017 metų gidas (ekskursijų tema)
  14. 2017 metų turizmo naujokas (veikla nuo sausio iki gruodžio)
  15. 2017 metų medicininio turizmo atstovas
  16. 2017 metų apgyvendinimo teikėjas
  17. 2017 metų pramoninio turizmo atstovas
  18. 2017 metų turizmo mokslininkas
  19. 2017 metų unikalus turizmo produktas
  20. 2017 metų turizmo entuziastas

  Kviečiame užpildytą anketą atsiųsti: info@tura.lt   (anketą rasite čia)
  REGISTRACIJOS trukmė 2017.01.16-19 d.