Narystė

Asociacijos narių segmentavimas: kelionių organizatoriai ir kelionių agentai, apgyvendinimo paslaugų atstovai, viešojo sektoriaus specialistai; aktyvių turistinių veiklų atstovai, technologijų ir verslo sistemų atstovai, transporto atstovai.

Tikruoju Asociacijos nariu gali būti fizinis asmuo, turintis bakalauro ar jam prilygintą išsilavinimą programoje, apimančioje turizmo viešojo ir privataus sektorių rinkodaros discipliną, arba įstojimo į Asociaciją metu dirba su turizmo rinkodara susijusiose srityse. Fizinis asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, turi pateikti Valdybai užpildytą stojimo anketą, bent vieną Asociacijos nario rekomendaciją, per 2 savaites gavus asociacijos valdybos patvirtinimą, sumokėti stojimo ir metinį nario mokesčius;

Tikruoju Asociacijos nariu gali būti juridinis asmuo, kuris įstojimo į Asociaciją metu dirba su turizmo rinkodara susijusiose srityse. Juridinis asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, turi pateikti Valdybai nustatytos formos užpildytą anketą, bent vieną Asociacijos nario rekomendaciją, juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, per 2 savaites gavus asociacijos valdybos patvirtinimą sumokėti stojimo ir metinį nario mokesčius;

Asociacijos asocijuotaisiais nariais gali būti institucijos, visuomeninės organizacijos, mokymo verslo komerciniai subjektai  vykdantys turizmo rinkodaros bei švietimo veiklas;

Garbės narius valdybos teikimu priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Garbės nariais gali būti Lietuvoje ir už jos ribų gyvenantys Lietuvos piliečiai, o taip pat ir kitų valstybių piliečiai, aktyviai remiantys Asociacijos veiklą. Garbės nario statusas suteikiamas/panaikinamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.