Fotonuotraukų konkurso nuostatai

Fotografijų konkursas „VANDUO – GYVYBĖS ŠALTINIS“

KONKURSO TIKSLAS – skatinti visuomenę keliauti Lietuvoje irįvairiapusiaidomėtis mūsų šalies vandenimis, akcentuojant vandenį, kaip gyvybės šaltinį: nuo geriamo, lietaus iki vandens telkinių, kurie teikia sveikatą ir poilsį ilsintisar dirbant (upėmis, ežerais, mariomis, jūra, užtvankomis, deltomis, šaltiniais ir kt.), taip prisidėti prie Lietuvos vandens telkinių pažinimo, skatinti sąmoningą vandens vartojimą, pagrįstą tausojimu ir tvariu gyvenimo būdu.Vandens grožį, teikiamą naudą ar nešamą žinią žmonėms kviečiame atskleisti fotografuojant.

SIEKIAMI REZULTATAI:

 • Sukurti socialiniame tinkle Facebook puslapį „VANDUO – GYVYBĖS ŠALTINIS“, kuriame bus talpinamos dalyvių atsiųstos nuotraukos vandens tema.
 • Bendradarbiauti su turizmo ir vandens pramogų paslaugas teikiančiomis įmonėmis, kaimo turizmo sodybomis, taip skatinant žmones pažinti savo Lietuvą ir vieną iš didžiausių šalies turtų – gėlą vandenį. Informaciją skelbti TURA svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook sukurtame puslapyje.
 • Bendradarbiauti su mokslininkais, mokymo įstaigomis, vandenų žinovais, kad žmones kuo išsamiau informuoti apie Lietuvoje turimą vandenį, jo suvartojimą, kylančias grėsmes, atsakingą vartojimą. Informaciją skelbti TURA svetainėje ir socialiniame tinkle Facebook sukurtame puslapyje.
 • Kas mėnesį išrinkti(renka vertinimo komisija) 1 (vieną) geriausiai temą atspindinčią fotografiją, kurios autorių apdovanoti prizu.
 • Fotografijų konkurso pabaigoje (konkursas vyks iki 2021.03.07) iš visų atsiųstų darbų būtų atrinkta30 geriausiai temą atitikusių fotografijų, jų autoriai taptų nominantais, iš kurių vertinimo komisija išrinktų I-os, II-os ir III-os vietų nugalėtojus, juos apdovanotų rėmėjų įsteigtais prizais.
 • 2021 m. kovo 22 d. minint Tarptautinę vandens dieną surengti fotografijų „Vanduo – gyvybės šaltinis“ parodą, išleisti parodos katalogą.

 

KONKURSO TAISYKLĖS

Dalyvavimo konkurse sąlygos:

 • Konkurse gali dalyvauti visi norintys. Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.
 • Fotografijas konkursui galima pateikti iki 2021 m. kovo 7 d. Vėliau atsiųstos fotografijos nebus įtrauktos į konkursą.
 • Vienas dalyvis/autorius gali siųsti ne daugiau kaip 3 fotografijas kiekvienam metų laikui (pavasaris, vasara, ruduo, žiema).
 • Fotografijoje turi būti užfiksuotasLietuvos teritorijoje esantis vandens telkinys(-ai)  ar jo fragmentas(-ai), su vandeniu susijęs ir temą atitinkantis reiškinys(-iai), asmuo(-ys), įvykis(-iai).
 • Konkurse gali dalyvauti ir prieš konkurso paskelbimą padarytos fotografijos.
 • Konkursui pateiktose fotografijose neturi būti užfiksuota jokio nepadoraus, moralės ir etikos normoms bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančio turinio.
 • Atsiųsdamas fotografiją(-as) ir dalyvaudamas konkurse dalyvis:
  • patvirtina, kad pats yra atsiųstų fotografijų autorius;
  • patvirtina, kad turi sutikimą asmens (-ų) skelbti ir publikuoti fotografijas jeigu jie jose atpažįstami, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos įstatymą;
  • sutinka, kad fotografijos bus publikuojamos neatlygintinai;
  • sutinka, kad jo vardas ir pavardė būtų nurodomi parodoje ir kataloge;
  • patvirtina, kad yra susipažinęs su konkurso taisyklėmis, ir sutinka jų laikytis.

Techniniai reikalavimai fotografijoms:

 • Fotografijos siunčiamos skaitmeniniu JPG/JPEG formatu.
 • Fotografijų bylos formatas neturi viršyti 10 MB.
 • Didžiosios kraštinės ilgis – ne mažiau kaip 2500 pikselių.
 • Raiška – 300 dpi.
 • Fotografijos gali būti redaguotos kompiuterinės grafikos programomis.
 • Fotografijos, neatitinkančios techninių reikalavimų, nebus vertinamos ir konkurse nedalyvaus.

Fotografijų pateikimas:

 • Dalyvis, norėdamas dalyvauti fotografijų „Vanduo – gyvybės šaltinis“ konkurse, savo darbus siunčia adresu turakonkursas@gmail.com.
  • Tame pačiame laiške turi būti nurodyti kontaktiniai dalyvio duomenys (vardas, pavardė, amžius, tel. numeris, el. paštas, kokiu vardu rasti Facebook paskyroje)  bei įvardintas nufotografuotas objektas (jei tai įmanoma: tikslus nufotografuoto objekto pavadinimas, koordinatės ar adresas).
  • Fotografijos autoriaus idėją atspindintis darbopavadinimas ir trumpas aprašymas.
  • Siunčiant fotografijas elektroniniu laišku, grafoje temareikia nurodyti: pvz.: vanduo konkursas VASARA arba vanduo konkursas RUDUO;
 • Kitu būdu pateiktos fotografijos nebus priimtos ir vertinamos.
 • Fotografijų konkurso „Vanduo – gyvybės šaltinis“ pradžia 2020 m. birželio 22 d., pabaiga 2021 m. kovo 7 d.

Fotografijų vertinimas:

 • Fotografijų vertinimas vyks keliais etapais:
 1. Visos atsiųstos ir taisykles atitinkančios fotografijos bus skelbiamos soc. tinklo Facebook puslapyje „TURA konkursas“, kur žiūrovai taip pat galės balsuoti ir pareikšti savo nuomonę.
 2. Kiekvieno mėnesio paskutiniąją dieną vertinimo komisija išrinks mėnesio fotografiją, kurios autorius bus apdovanotas rėmėjų prizu.
 3. 2021 m. kovo 22 d., minint Tarptautinę vandens dieną, fotografijų konkurso vertinimo komisija paskelbs I, II ir III vietų nugalėtojus, kurie bus apdovanoti vertingais rėmėjų prizais.
 • Konkursui atsiųstas fotografijas vertins kompetentinga komisija, sudaryta iš Turizmo rinkodaros asociacijos darbuotojų ir profesionalių fotografų.
 • Fotografijų konkurso „VANDUO – GYVYBĖS ŠALTINIS“ komisija vertins dalyvių fotografijas pagal šiuos kriterijus:
  • idėjos originalumas;
  • kompozicija;
  • techninis išpildymas (atitikimas taisyklėse nustatytiems reikalavimams);
  • vandens tematikos atskleidimą visais metų laikais (pavasaris, vasara, ruduo, žiema).
 • Komisija įvertins ir atrinks menines fotografijas (iki 30 vnt.), kurios bus eksponuojamos  parodoje ir išspausdintos parodos kataloge.
 • Konkurso organizatoriai įsipareigoja el. paštu informuoti tik tuos dalyvius, kurių fotografijos bus atrinktos eksponuoti parodoje. Neatrinktų fotografijų autoriai atskirai informuojami nebus.

Kitos sąlygos:

 • Konkurso organizatorius Turizmo rinkodaros asociacija įsipareigoja konkurso dalyvių asmeninius duomenis (vardą, pavardę ir el. pašto adresą, telefoną) naudoti tik fotografijų konkurso organizavimo, parodos ir katalogo rengimo, viešinimo tikslais.

 

Konkurso projekto vadovė Ramunė Vlasenkienė

 

KONKURSĄ REMIA:

 • Villa Riviera (Juodkrantė)
 • No Name Studio (Kaunas)
 • Eko Žygiai (Ignalina)