Mokymai

Lapkričio – gruodžio mėn. vyko paskaitų ciklas „Dvarų istorijų dėlionė“

Dvarai – tarsi istorijos liudininkai, savo klestėjimo laikotarpiu buvę ne tik įspūdingomis didikų rezidencijomis. Didikų rūmuose puoselėta kultūra, čia buvo sukauptos išskirtinės meno dirbinių, retų knygų kolekcijos, virė meilės ir politinės intrigos. Dvarų sienos saugojo intriguojančias kilmingų šeimų istorijas ir paslaptis, kurios smalsuolius domina iki šiol.

Rugsėjo mėnesio Seminaras M. K. Čiurlionio namai Vilniuje, Savičiaus gatvėje.

M. K. Čiurlionio namai – informacijos židinys, kuriame sukaupta didžioji dauguma leidinių apie M. K. Čiurlionio kūrybą – nuo pirmosios monografijos (1912 m.) iki pastarųjų metų albumų ir straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis, skirtų M. K. Čiurlioniui.

Puikios erdvės šiandienos renginiams.

Lietuvos Edukologijos universiteto profesinių kompetencijų tobulinimo institutas ir Turizmo rinkodaros asociacija kviečia registruotis į gidų kursus

Turizmo sektorius – nuolat pulsuojanti ūkio šaka, kurios vartotojas išsiskiria aukštu informuotumo ir savarankiškumo lygiu. Nematerialių paslaugų kokybė priklauso nuo informacijos teikėjo – gido profesionalumo.

Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 2 str. 6 p., „Gidas – teisės aktų numatytus reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves“. Gido profesinė kvalifikacija apibrėžta LR turizmo įstatymo 9 str. 2 punkte: Gido profesinė kvalifikacija suteikiama aukštąjį išsilavinimą turintiems asmenims, išklausiusiems ne trumpesnį kaip 250 akademinių valandų specialų gidų rengimo kursą, kuris apima ekskursijų rengimo ir vedimo metodikos, retorikos, profesinės etikos, bendravimo, psichologijos, Lietuvos kultūros, istorijos ir geografijos disciplinas, ir išlaikiusiems praktinį ekskursijų vedimo egzaminą.

Kursų pradžia: 2017 m. lapkričio 07 d., kursų pabaiga – 2018 m. balandžio 28 d.

Laikas: darbo dienomis (antradieniais ir ketvirtadieniais) – 16.00-19.15 val., savaitgaliais – nuo 10.00 val. – 6-8 akad. val. (priklausomai nuo dalyko temos).

Kursų programos trukmė: 250 val.  (140 val. – teorinės, 110 val. – praktinės).

Kaina: 250 Eur (išlaidos įėjimo į objektus bilietams ir transportui praktinių užsiėmimų metu į kainą nėra įskaičiuotos).

Dėmesio: užsiregistravusiems iki spalio 22 d. kursų kaina – 230 Eur.

Vieta: Studentų  g. 47 arba Studentų g. 39, Vilnius

Lankomumas: privalomas (teorinės valandos – ne mažiau 50 proc., praktinės valandos – ne mažiau 80 proc.).

Atsiskaitymų grafikas: derinamas su lektoriais, galimas individualus atsiskaitymas.

Mokomosios ekskursijos vyks savaitgaliais pagal iš anksto sudarytą grafiką.

Reikalavimai pageidaujantiems lankyti gidų kursus:

-Aukštojo mokslo diplomas (kolegijos ar universiteto), gali būti baigiamjo kurso studentas  /-ė;

-Valstybinės kalbos – lietuvių – žinojimas;

-Užsienio kalbų žinojimas (pageidaujama mokėti ne vieną užsienio kalbą);

-Užsieniečiams pageidaujama žinoti valstybinę kalbą (kalbėjimas ir skaitymas) ir užsienio (anglų) kalbą.

Dėstomi dalykai: 

Lietuvos turizmo teisės pagrindai ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos aspektai; Lietuvos kultūros pagrindai; Lietuvos istorijos pagrindai; Lietuvos ir Europos geografijos pagrindai ir turizmo išteklių apžvalga; Pasaulio ir Lietuvos architektūros bei dailės raidos pagrindai; Gido komunikacija ir retorika; Bendravimo psichologijos pagrindai; Pirmosios medicinos pagalbos pagrindai; Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika.

Gidų kursų dalyviui, atsiskaičiusiam dalyko temą ir ekskursijos vedimo praktikas, leidžiama laikyti egzaminą – ekskursijos pravedimą. Jį išlaikius, išduodamas gidų kursų baigimo pažymėjimas. Įgijus šį pažymėjimą, Valstybiniam turizmo departamentui teikiamas prašymas gido kvalifikacijos pažymėjimui gauti.

Informacija ir registracija:

Tel. (8 5) 270 59 57, el. p. romute.sainer@leu.lt  arba adresu Studentų g. 47, 18 kab., Vilnius
Tel. 8 698 57949, el.p.info@tura.lt

„Istoriniai pastatai ir istorinis paveldas“

Seminare dalyvavo atvykstamojo kelionių organizatoriai ir gidai, susipažino su  istorinio pastato paskirtimi ir istoriniais patiekalais, aptarta kaip įtraukti į turistines programas patiekalus, kurie galbūt puikavosi ant vakarienės stalų įtakingų dvarų menėse ir kuriais mėgavosi patys Radvilos.

Istorinė harmonija Jurgio Ertlio, mūrininkų ir dailidžių cecho magistro XVII a. statytame name įkvepiama, užuodžiama, ragaujama.

Seminaras „Vilniaus senamiesčio Alaus darykla“

Industrinio turizmo potencialo stiprinimas

„Stakliškių midus“ gamybos ir produkcijos pristatymas
Gamyba pristatoma ekskursijų metu gamykloje.
Produkcijos pristatymas ir degustacija Vilniuje.
Registracija: project@tura.lt

Alaus gamybos pristatymas ir degustacija Vilniuje
Alaus bravoras senamiestyje
2017- 04-18 d.
Registracija: info@tura.lt iki 2017.04.14 d.

„Praktinis darniojo turizmo principų panaudojimas: planavimas, vertinimas, finansavimas“

Jungtinės Tautos paskelbė 2017-uosius Darniojo turizmo skatinimo metais. Tuo tikslu Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija (toliau – PTO) parengė planą dėl numatytų priemonių įgyvendinant Darniojo turizmo skatinimo metų programą.

Viena priemonė, turizmo specialistų mokymai „Praktinis darniojo turizmo principų panaudojimas: planavimas, vertinimas, finansavimas“, vyko 2016.11.16-18 d. Šilutėje.

Turizmo rinkodaros asociacija 2017 metais rekomenduoja planuoti priemones, skirtas darniam aplinkos ir kultūros išteklių naudojimui turizmo reikmėms.