„Praktinis darniojo turizmo principų panaudojimas: planavimas, vertinimas, finansavimas“

Jungtinės Tautos paskelbė 2017-uosius Darniojo turizmo skatinimo metais. Tuo tikslu Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija (toliau – PTO) parengė planą dėl numatytų priemonių įgyvendinant Darniojo turizmo skatinimo metų programą.

Viena priemonė, turizmo specialistų mokymai „Praktinis darniojo turizmo principų panaudojimas: planavimas, vertinimas, finansavimas“, vyko 2016.11.16-18 d. Šilutėje.

Turizmo rinkodaros asociacija 2017 metais rekomenduoja planuoti priemones, skirtas darniam aplinkos ir kultūros išteklių naudojimui turizmo reikmėms.