Vilniaus miesto 695 metų gimtadieniui

2018 metų sausio 25 d.

Konferencijos tikslas – sukviesti turizmo sektoriaus, kultūros, akademinio sektorių ir praktikos specialistus ir sukurti tinklinę platformą miesto, kaip kintančios idėjų, inovacijų generavimo, informacijos ir žinių perdavimo vietos, sąveikos su turizmu, jos dinamikos bei plėtros galimybių suvokimui.

Šioje, pirmoje, konferencijoje buvo pristatoma tarptautinio turizmo platforma, jos organizacijos  ir kaip jose dalyvauja Lietuva.